Avarinė tarnyba: 0 800 20 000  |  +370 37 313 592

Vičiūnų vandenvietės vandens gerinimo įrenginių statybos darbai

2018 m. gruodžio 4 d., UAB „Kauno vandenys” kartu su UAB „Eigesa” veikloje su UAB „Inti” pasirašė Rangos darbų sutartį, kad pilnai atliktų Vičiūnų vandenvietės vandens gerinimo įrenginių statybos darbus.

Vičiūnų vandenvietė yra viena iš keturių Kauno miesto požeminio vandens vandenviečių (Petrašiūnų, Eigulių, Kleboniškio, Vičiūnų). Bendri šių vandenviečių išžvalgyti eksploataciniai ištekliai – 250 tūkst. m3/d. Vidutinis geriamo vandens išgavimas 61 tūkst. m3/d.

Šiuo metu Vičiūnų vandenvietėje eksploatuojamų gręžinių 17, kurių gylis svyruoja nuo 19 iki 35 m. Projektinis galimas našumas – 35 600 m3/d. Šiuo metu išgaunamo vandens kiekis (faktinis našumas) yra apie 14 200 m3/d. Vičiūnų vandenvietė tiekia vandenį ne tik aplinkiniams mikrorajonams (Panemunės ir Šančių), o dėka esamais II pakėlimo siurbliais bei sužiedinta vamzdynų sistema kartu su kitomis trimis vandenvietėmis, sudaro bendrą vandens centralizuotą tiekimo – skirstymo sistemą, kuri aptarnauja visą Kauno miestą bei dalį Kauno rajono. Vičiūnų vandenvietės tiekiamo geriamo vandens kiekis sudaro apie 23% viso Kauno miesto vartotojams bendrai tiekiamo geriamo vandens kiekio.

Vadovaujantis šios dienos Kauno miesto plėtra ir augant vandens poreikiui, reikalinga tiekti į miestą kuo daugiau geriamo vandens. 2020 m. gruodžio 20 dieną, su Rangovu UAB „Eigesa” buvo pasirašytas Papildomas susitarimas, dėl Vičiūnų vandens gerinimo įrenginių našumo padidinimo darbų. Papildomo susitarimo vertė 533.626,42 Eur. Atlikus visus darbus yra užtikrintas momentinis geriamo vandens tiekimas/valymas iki 1.500 m3 per valandą.

Šiuo projekto tikslas: modernizuoti Vičiūnų vandenvietę, įrengiant naujus bereagentinius slėginio tipo požeminio vandens gerinimo įrenginius prie Vičiūnų vandens II pakėlimo stoties esančios sklype Kruonio g. 23, Kaunas.

Pastačius vandens kokybės gerinimo įrenginius Vičiūnų vandenvietėje, yra akivaizdi fizinė, socialinė, ekonominė ir aplinkosauginė nauda visuomenei. Įgyvendinus projektą Kauno miesto ir rajono gyventojai, kurie yra prisijungę prie centralizuotos vandens tiekimo sistemos gali vartoti kokybišką, Lietuvos respublikos higienos normoje HN 24:2017 geriamojo vandens kokybei keliamus reikalavimus atitinkantį geriamą vandenį, o tai sumažino grėsmę gyventojų sveikatai.

Vičiūnų vandenvietėje naudojami gamtos ištekliai: Vanduo

Šiuo metu Vičiūnų vandenvietės tiekiamo vandens kiekiai:

RodiklisMato vienetasKiekis
Vidutinis paros debitasm3/parą20 000
Didžiausias valandos debitasm3/h1 500

Įgyvendinus projekto sprendinius Vičiūnų vandenvietės tiekiamo vandens kiekiai nesikeitė, tik pagerėjo tiekiamo vandens kokybė.

Rangos darbams panaudota:  6.816.216,42 Eur, iš kurių visos yra pareiškėjo UAB „Kauno vandenys” lėšos.

Rangos sutarties pabaiga: 2021.07.08

Eiti prie turinio