Avarinė tarnyba: 0 800 20 000  |  +370 37 313 592

Medienos pardavimo sąlygos

Uždaroji akcinė bendrovė „Kauno vandenys“ įmonės kodas 132751369, Aukštaičių g. 43, Kaunas, viešo aukciono būdu parduoda nenaudojamą turtą.

Vertybė

Kiekis

Pradinė pardavimo kaina be PVM už  m³, Eur

Pušies popiermedžiai

Apie 30 m³

53,50

Pastaba: kiekis nurodytas apytikslis, kuris bus patikslintas vietoje.

Parduodamo turto apžiūros vieta: Ašigalio g. 8, Kaunas.

Apžiūros data: nuo 2024 m. gegužės 14 d. iki gegužės 16 d. nuo 10 iki 11 val.

Kontaktinis asmuo: Turto valdymo skyriaus turto priežiūros grupės darbų vadovas, mob. tel. +37068647203, el. paštas: gediminas-jonas.lasas@kaunovandenys.lt.

Pasiūlymų dalyvauti viešame aukcione pateikimas ir jų registravimas:

Pageidaujantieji dalyvauti aukcione privalo užpildyti paraišką dalyvauti viešame aukcione (paraiškos formą rasite čia) ir užsiregistruoti kaip aukciono dalyvis.

Aukciono dalyviai registruojami:

  1. Užpildę paraišką dalyvauti aukcione ir pateikę pasiūlymą (paraiškos forma | pasiūlymo forma).

Paraiška dalyvauti aukcione ir kitų reikalaujamų dokumentų kopijos bei pasiūlymas užklijuotame voke turi būti paliekami pašto dėžutėje, esančioje prie uždarosios akcinės bendrovės „Kauno vandenys“ Turto valdymo skyriaus (korpusas Nr. 2) įėjimo, Aukštaičių g. 43, Kaune, nuo 2024 m. gegužės 7 d. iki 2024 m. gegužės 21 d. 14.00 val. Ant pasiūlymo voko užrašyti: „Viešam 2024-05-22 medienos aukcionui“ (data ir laikas minučių tikslumu) arba kvalifikuotu el. parašu pasirašytus dokumentus siųsti el. paštu jolita.dedeliene@kaunovandenys.lt.

Pastaba: pirkėjas, prižiūrint uždarosios akcinės bendrovės „Kauno vandenys“ darbuotojui, savo lėšomis turi išsivežti įsigytas prekes per 14 darbo dienų nuo gautos pirkimo sąskaitos. Jei pirkėjas neišsiveža įsigytos prekės per nustatytą terminą, taikomas papildomas 50 eurų/mėn. mokestis. Po aukciono dėl įsigyto turto kokybės, išvaizdos, veikimo ar būklės pretenzijos nepriimamos.

Vokų su pasiūlymais atplėšimas, vertinimas:

  • Vokai su pasiūlymais bus atplėšiami 2024 m. gegužės 22 d. 9.00 val. Aukštaičių g. 43, Kaunas, uždaroji akcinė bendrovė ,,Kauno vandenys“.
  • Pasiūlymų vertinimo kriterijus – didžiausia pasiūlyta kaina.
  • Jei tokią pat didžiausią kainą pasiūlo keli pirkėjai, laimėtoju pripažįstamas anksčiausiai voką įregistravęs dalyvis.
  • Aukciono rezultatai įforminami protokolu. Apie aukciono rezultatus laimėtojams pranešama el. paštu ar kitais būdais ne vėliau kaip per 3 darbo dienas.
  • Aukciono laimėtojas už aukcione nupirktą turto objektą atsiskaito mokestiniu pavedimu į a/s LT447044060003089823, AB SEB banke, per 3 darbo dienas po sąskaitos išsiuntimo laimėtojui. Pastaba: pirkėjas, prižiūrint uždarosios akcinės bendrovės „Kauno vandenys“ darbuotojui, savo jėgomis ir lėšomis turi išsivežti įsigytas prekes.
  • Dėl viešo aukciono papildomos informacijos kreiptis iki 2024 m. gegužės 21 d., 14 val.
  •  

Kontaktinis asmuo: Turto valdymo skyriaus turto valdymo grupės vyr. inžinierė tel. +37037301866, el. paštas: jolita.dedeliene@kaunovandenys.lt

Eiti prie turinio