Avarinė tarnyba: 0 800 20 000  |  +370 37 313 592

Transporto priemonių pardavimo sąlygos

Uždaroji akcinė bendrovė „Kauno vandenys“ įmonės kodas 132751369, Aukštaičių g. 43, Kaunas, viešo aukciono būdu parduoda nenaudojamą turtą.

Eil.

Nr.

Transporto priemonės

markė

kW

Tipas

Valst. Nr.

Pagaminimo metai

Kuro tipas

Transporto priemonės būklė,

Rida,

Techninė apžiūra

Siūloma pardavimo

kaina

Eur (be PVM)

1.

FORD TRANSIT

63

N1

EOT270

2011

DYZ

Važiuojanti/

Be TA

1850,-

Parduodamo turto apžiūros vieta: Aukštaičių g. 43, Kaunas.

Apžiūros data: nuo 2024 m. sausio 23 d. iki sausio 25 d. nuo 10 iki 11 val.

Kontaktinis asmuo: Turto valdymo skyriaus turto valdymo grupės vyr. inžinierė, tel. +37037301866, el. paštas: jolita.dedeliene@kaunovandenys.lt.

Aukciono dalyvis privalo sumokėti aukciono dalyvio registracijos mokestį 10 eurų ir garantinį piniginį įnašą 200 eurų. Garantinis piniginis įnašas bus įskaičiuojamas į nusipirkto daikto kainą. Aukciono dalyvio registracijos mokestis – negrąžinamas. Jei norimo daikto neįsigyjama, aukciono garantinis piniginis įnašas grąžinamas į aukciono dalyvio nurodytą atsiskaitomąją sąskaitą, išskyrus atvejus:

 • jei laimėtojas atsisako aukcione įsigyto daikto, ar už įsigytą daiktą nesumoka per 3 darbo dienas nuo sąskaitos išsiuntimo, arba
 • jei laimėtojas nenurodo į kokią atsiskaitomąją sąskaitą grąžinti garantinį piniginį įnašą.
 • Aukciono dalyvio registracijos mokestį ir garantinį piniginį įnašą reikia pervesti į Bendrovės atsiskaitomąją sąskaitą LT447044060003089823, AB SEB banke.

Juridiniai ir fiziniai asmenys, pageidaujantys dalyvauti aukcione, registracijai turi pateikti:

 1. Užpildytą paraišką dalyvauti aukcione (paraiškos formą rasite čia);
 2. Kainos pasiūlymą (pasiūlymo formą rasite čia).

Paraiška dalyvauti aukcione ir kitų reikalaujamų dokumentų kopijos bei pasiūlymas užklijuotame voke turi būti paliekami pašto dėžutėje, esančioje prie uždarosios akcinės bendrovės „Kauno vandenys“ Turto valdymo skyriaus (korpusas Nr. 2) įėjimo, Aukštaičių g. 43, Kaune, nuo 2024 m. sausio19 d. iki 2024 m. vasario 6 d. 14.00 val. Ant pasiūlymo voko užrašyti: „Viešam 2024-02-07 transporto priemonių pardavimo aukcionui“ arba kvalifikuotu el. parašu pasirašytus dokumentus siųsti el. paštu jolita.dedeliene@kaunovandenys.lt, „Viešam 2024-02-07 transporto priemonių pardavimo aukcionui“.

Pastaba: pirkėjas, prižiūrint uždarosios akcinės bendrovės „Kauno vandenys“ darbuotojui, savo lėšomis turi išsivežti įsigytas prekes per 14 darbo dienų nuo gautos pirkimo sąskaitos. Jei pirkėjas neišsiveža įsigytų prekių per nustatytą terminą, taikomas papildomas 200 eurų/mėn. mokestis. Po aukciono dėl įsigyto turto kokybės, išvaizdos, veikimo ar būklės pretenzijos nepriimamos.

Vokų su pasiūlymais atplėšimas, vertinimas:

 • Vokai su pasiūlymais bus atplėšiami 2024 m. vasario 7 d. 9.00 val. uždarosios akcinės bendrovės ,,Kauno vandenys“ Aukštaičių g. 43, Kaune, mažojoje salėje.
 • Pasiūlymų vertinimo kriterijus – didžiausia pasiūlyta kaina.
 • Jei tokią pat didžiausią kainą pasiūlo keli pirkėjai, laimėtoju pripažįstamas anksčiausiai voką įregistravęs dalyvis.
 • Pasiūlymas gali būti nevertinamas, jeigu nėra nurodyti / ar nepilnai nurodyti aukciono dalyvio kontaktiniai duomenys ( įmonės pavadinimas / vardas, pavardė; įmonės kodas / asmens kodas, adresas, el. paštas, telefono Nr., banko pavadinimas ir atsiskaitomos sąskaitos Nr.)
 • Aukciono rezultatai įforminami protokolu. Apie aukciono rezultatus laimėtojams pranešama el. paštu ar kitais būdais ne vėliau kaip per 3 darbo dienas.
 • Aukciono laimėtojas už aukcione nupirktą turto objektą atsiskaito mokestiniu pavedimu į a/s LT447044060003089823, AB SEB banke, per 3 darbo dienas po sąskaitos išsiuntimo laimėtojui.

Dėl viešo aukciono papildomos informacijos kreiptis iki 2024 m. vasario 6 d. 14 val.

Kontaktinis asmuo: Turto valdymo skyriaus turto valdymo grupės vyr. inžinierė tel. +37037301866, el. paštas: jolita.dedeliene@kaunovandenys.lt

Eiti prie turinio